50 jaar DE BIERSCHUUR

Ten voordele van Care for Joy

De genodigde klanten van De Bierschuur drinken en genieten van (h)eerlijke Oosterse aperobordjes als steun voor Care for Joy. Alle opbrengsten gaan integraal naar de Nomadenkinderen in de Himalaya

Waarom dit goed doel?

De genodigde klanten van De Bierschuur drinken en genieten van (h)eerlijke Oosterse aperobordjes als steun voor Care for Joy. Alle opbrengsten gaan integraal naar de Nomadenkinderen in de Himalayarankencentrale willen we ons steentje bijdragen.

Care for Joy

In het Oosten geeft CFJ kleur aan de ontwikkeling van de nomadenkinderen door onderwijs. Dit doen we door een brug te bouwen tussen de school en het biotoop van de nomaden die er leven op zeer hoge hoogte in de Himalaya, met als doelstelling niet te vervreemden van hun eigen zeer waardevolle cultuur wanneer ze op de kostschool zijn en zo plattelandsvlucht te voorkomen. In het Westen organiseert CFJ inleef-weken in de scholen met als doelstelling de kinderen in het Westen kennis te laten maken met de levenswijze van nomadenkinderen in de Himalaya.

Bekijk dit goed doel