48u op rollen

Ten voordele van Zonnehoeve|living+

We starten op vrijdagavond 13 december om 19u en hopen gedurende 48u meerdere 'fietsen op rollen' draaiende te houden en dit alles voor het goede doel.
Voor een halfuurtje fietsen vragen wij een bijdrage van €5 die rechtstreeks geschonken wordt aan ons goed doel: Zonnehoeve/Living+.
Daarnaast zullen er ook randactiviteiten voorzien worden en verkiezen wij tevens de ludieke deelnemer en groep.
Wij hopen ten volle ook op jullie engagement en hopelijk fietsen we dan op zondagavond 19u samen over de streep!

Waarom dit goed doel?

Naar jaarlijkse traditie (met uitzondering van vorig jaar - sabatjaar) zijn wij elke keer op zoek naar een goed doel die aanleunt bij onze vriendenkring. Ook dit jaar kiezen wij voor een goed doel uit de streek waar mensen met een beperking de kans krijgen zich ten volle te ontplooien en de kans krijgen om zelfstandig te wonen.

Zonnehoeve|living+

Zonnehoeve|Living+ is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. We begeleiden volwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We gaan met elke zorgvrager in dialoog en verzorgen aangepaste begeleiding op alle gebieden van het leven, zoals wonen en dagbesteding. Daarvoor bieden we woonkansen aan op ons domein in Eke of in huizen en groepswoningen in de nabije omgeving. Bovendien verzorgen we dagbesteding op maat voor cliënten voor wie een betaalde tewerkstelling niet haalbaar is. Dit gebeurt in de verschillende ateliers van het dagactiviteitencentrum. Ook externe jobcoaching wordt georganiseerd.

Bekijk dit goed doel