3MD Swimmathon 2019

Ten voordele van Blijdorp vzw

Wij zwemmen met zoveel mogelijk leden van onze triathlon club zoveel mogelijk kilometers. We laten ons sponsoren per gezwommen kilometer en de opbrengst gaat naar de kinderen van Blijdorp.

Waarom dit goed doel?

Wij weten dat er in deze sector een chronisch geldtekort is en dat de budgetten (uiteraard) aangewend worden voor levensnoodzakelijke dingen. Met onze actie willen wij een klein verschil maken in de levenskwaliteit van een zwakke categorie in onze samenleving: wij zamelen geld in voor de aanschaf van een elektrische rolstoelfiets voor de kinderen van Blijdorp.

Blijdorp vzw

Wij zijn een organisatie die een net van voorzieningen uitbouwt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische en/of emotionele beperking in de ruime regio van Dendermonde/Buggenhout. We stellen hierbij de kwaliteit van leven en het geluk van de gebruiker centraal. Ons aanbod bestaat uit onderwijs, dagondersteuning, woonondersteuning en mobiel/ambulante begeleiding. Een gedetailleerde voorstelling van ons aanbod vind je terug op onze website: www.blijdorp.be

Bekijk dit goed doel

Video's