3M ers voor Chambery

Ten voordele van Buurtwerk Chambery

We hebben reeds deelgenomen aan de 10 miles van Antwerpen, we hebben reeds wielerkledij verkocht. We gaan nog sponsortochten houden en verkoopsmomenten van wijn en wafels.

Waarom dit goed doel?

Zoals onze andere goede doelen, een collega heeft dit goede doel voorgedragen.

Buurtwerk Chambery

Wijkhuis Chambéry is gelegen in de buurt 'Laag Etterbeek'. Het is een zeer gemengde wijk: arm en rijk, oud en jong en mensen van verschillende culturen leven er naast elkaar. Het wijkhuis heeft tot doel het contact tussen de buurtbewoners te bevorderen en hun leefsituatie te verbeteren.
De aanwezigheid van een verscheidenheid aan werkingen, van ontmoetings- en animatieruimte, de interne samenwerking en de interactie tussen de verschillende doelgroepen (jong en minder jong, arm en minder arm, autochtoon en bewoners uit migratie,…) het inspelen op verschillende levensdomeinen (onderwijs, tewerkstelling, welzijn, cultuur, huisvesting,….) Het is deze unieke combinatie waaraan Chambéry zijn specificiteit ontleent.

Bekijk dit goed doel