3e Grote Quiz de Lichtervelde tvv VZW Lisanga

Ten voordele van Lisanga vzw

Op vrijdag 25 oktober vindt de 3e Grote Quiz De Lichtervelde plaats in de polyvalente zaal van ons woonzorgcentrum. De opbrengst van deze quiz gaat integraal naar vzw Lisanga.
Voor wie? Bewoners, personeel, vrijwilligers, familieleden, vrienden,…
Waar en wanneer? Vrijdag 24 oktober om 19u30 in de polyvalente zaal
Inschrijven? Ploegen van maximum 5 personen,
Plaatsen zijn beperkt tot 20 ploegen. Vol = vol.
Kostprijs? €20 per ploeg, betalen de avond zelf

Waarom dit goed doel?

De vzw Lisanga is ontstaan uit de woonzorgcentra van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu en ondersteunt kleinschalige projecten in gezondheidszorg en onderwijs in D.R. Congo. De Zusters Kindsheid Jesu waren 75 jaar actief in de D.R. Congo. In het district Inongo hebben zij jaren missionerings- en vormingswerk verricht in onderwijs, dispensaria en ziekenhuizen. In 2002 keerden de Zusters definitief terug naar Vlaanderen. Omdat hun werk en inzet niet verloren mocht gaan werd in 1992 vanuit de woonzorgcentra de missiewerkgroep LISANGA opgericht.

Lisanga vzw

De vzw Lisanga heeft tot doel aangepaste hulp en vorming te bieden in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt vanuit een missionaire en evangelische bewogenheid van de Zusters Kindsheid Jesu. Deze hulp is aanvullend tegenover de Belgische ontwikkelingshulp en deze van internationale organisaties waarvan België lid is. Inzonderheid wordt ook materiële ondersteuning van gezondheidszorg, onderwijs en algemene levensvoorwaarden in Congo beoogd.

Bekijk dit goed doel