3athlon2Bien

Ten voordele van Tout Bien - Okidoki VZW

Een mini-triathlon voor young professionals gevolgd door een BBQ.
"Mens Sana in Corpore Sano', een adagium uit de Romeinse tijde maar nog steeds brandend actueel. Sporten helpt bij het beter in je vel voelen, daarom organiseren we een mini-triathlon (500m zwemmen, 20km fietsen en 5km lopen) voor young professionals. Op de triathlon willen we niet enkel benadrukken dat sporten een gezonde uitlaatklep is voor een overstresste maatschappij, maar willen we vooral duidelijk maken dat we als jonge mensen weer met elkaar moeten durven communiceren en spreken over hoe we ons voelen en wat ons dwarszit.

Waarom dit goed doel?

Actueel onderwerp dat totaal onderbelicht wordt.

Tout Bien - Okidoki VZW

Wij willen het aantal zelfdodingen aanzienlijk terugdringen. Concreet willen we het huidige, trieste cijfer van 18,7 per 100.000 inwoners te herleiden tot lager dan de resultaten van de EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs van gegevens van Nederland (10,7 per 100.000). De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allemaal concentreren op depressie. Daarom concentreren wij ons op zelfdoding bij jongeren. M.a.w. we willen een stap verder gaan dan de andere initiatieven. Vooreerst door het taboe te doorbreken dat zelfdoding nog altijd is en door zelfdoding bespreekbaar te maken. Hierin kadert een awareness campagne die de hele maatschappij aanbelangt.

Bekijk dit goed doel