366 warme illustraties

Ten voordele van Klimaatzaak vzw

Op 18 oktober stelt Veerle Colle haar nieuwe boek "de Zero Waste Kalender" voor. Een boek met 366 tips om afval en verspilling te voorkomen. Een jaar lang kun je stapjes zetten naar "een Zero Waste Levensstijl". Die soort levensstijl gaat verder dan de huiskamer alleen.

Veerle Colle heeft voor deze kalender ook 366 illustraties gemaakt, natuurlijk. Omdat Veerle de tekeningen niét wil "verspillen" wil ze die verkopen voor het goede doel.

Op haar boekvoorstelling op vrijdag 18/10 en Zero Waste workshops/lezingen in oktober, november en december krijgen mensen de kans om originele illustraties in huis te halen en op die manier de Klimaatzaak te steunen.

Waarom dit goed doel?

Ik maakte het boek "de Zero Waste Kalender" en hield hier 366 originele tekeningen aan over. Omdat mijn boek over een levensstijl zonder verspilling gaat, wou ik deze originele illustraties niet verspillen. De tijd om iets aan onze CO2 uitstoot te doen dringt. Ook die tijd kunnen we niet verspillen. Daarom wens ik mijn 366 originele tekeningen te verkopen voor "de Klimaatzaak" om op die manier "Zero Waste" op een grootschalig vlak te kunnen bekijken: niet alleen in de huiskamer, maar over de hele wereld moeten we dringend stappen ondernemen.

Klimaatzaak vzw

Klimaatverandering triggert extreme weerfenomenen die ook in België schade toebrengen. In plaats van nu al daadkrachtig en toekomstgericht aan een fossielvrije samenleving te werken, blijft de politiek hier ter plaatse trappelen. Dat soort nalatigheid kan ons in de toekomst zuur opbreken, ook economisch.

Klimaatzaak stapt daarom, samen met meer dan 60.000 mede-eisers, naar de rechter.

De gelijkaardige rechtszaak van de stichting Urgenda in Nederland, werd gewonnen én in beroep bevestigd. De Nederlandse overheid werd daardoor verplicht om een doortastend klimaatbeleid op te stellen, om zo gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatzaak VZW wil hetzelfde in België realiseren.

klimaatzaak.be of via facebook.com/klimaatzaak

Bekijk dit goed doel

Video's