24U DBK

Ten voordele van Tout Bien - Okidoki VZW

onze chiro is dan 24 uur open en wij organiseren dan verschillende activiteiten zoals een wandeling of nacht dropping ook vragen wij aan onze ouders om wafels en gebakken te maken om deze te verkopen voor ons goed doel.

Waarom dit goed doel?

wij kiezen met onze chiro voor dit goede doel omdat wij het zeer belanrijk vinden. dat mensen die nadenken over zelfdoding geholpen kunnen worden, ook is het zo dat IEDEREEN wel iemand kent of jammer genoeg kende, die hij wou helpen zo dat hij of zij deze pijn nie alleen moet ondergaan.

leiding chiro Dbk

Tout Bien - Okidoki VZW

Wij willen het aantal zelfdodingen aanzienlijk terugdringen. Concreet willen we het huidige, trieste cijfer van 18,7 per 100.000 inwoners te herleiden tot lager dan de resultaten van de EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs van gegevens van Nederland (10,7 per 100.000). De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allemaal concentreren op depressie. Daarom concentreren wij ons op zelfdoding bij jongeren. M.a.w. we willen een stap verder gaan dan de andere initiatieven. Vooreerst door het taboe te doorbreken dat zelfdoding nog altijd is en door zelfdoding bespreekbaar te maken. Hierin kadert een awareness campagne die de hele maatschappij aanbelangt.

Bekijk dit goed doel