2 BVL van OLVP bakt koekjes

Ten voordele van Bond zonder Naam

Op vrijdag 20/12 bakken de leerlingen van 2 BVL op OLVP de koekjes zonder naam. Ze gaan ze zelf inpakken om uiteindelijk te verkopen op het oudercontact diezelfde namiddag.

Waarom dit goed doel?

Mijn leerlingen uit 2BVL(school OLVP te Sint-Niklaas) willen aan dit project deelnemen. In het beroeps komen kinderen heel veel in contact met armoede. Zij kunnen financieel heel moeilijk een goed doel steunen, maar zij kunnen goed koken en willen koekjes bakken om zoveel mogelijk kinderen te helpen die op de ene of andere manier in contact komen met armoede. De koekjes gaan ze verkopen op hun oudercontact aan hun leerkrachten en ouders. En als klastitularis wil ik dit zeker begeleiden.

Bond zonder Naam

MMMM... KOEKJES ZONDER NAAM
1 op 10 kinderen in Vlaanderen wordt kansarm geboren. Voor hen bakken wij Koekjes zonder Naam. Bak jij ook mee?

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. Een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Concreet willen we dit waarmaken door mensen te inspireren en te helpen in hun groei. Dit engagement maken we hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap. Samen met 1.000 vrijwilligers bieden we tegengewicht met ontmoeting en verbinding in een gepolariseerde samenleving.

Bekijk dit goed doel