1.5kDUB for Life: Solidarity Edition

Ten voordele van Open Armen vzw

In het kader van Music for Life 'de warmste week' van StuBru probeert het lokaal initiatief 1.5kDUB in samenwerking met JH eenders zijn steen bij te dragen!

Together we a can carry the heavy load...
Het goede doel dat we willen steunen is Open Armen vzw. We laten ze zelf even aan het woord....
"Wij, Open Armen, zijn een vereniging in Halle die opkomt voor de belangen van mensen in armoede en hen vertegenwoordigt. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar versterken en samen naar oplossingen zoeken om armoede en sociale uitsluiting de wereld uit te helpen."
Als Halse organisatie is het voor ons belangrijk om ook Halse initiatieven te steunen! Think global, act local!!
Om geld in te zamelen hebben we uiteraard jullie nodig, Family! We vragen een bijdrage aan de ingang die vrijblijvend is maar wel sterk wordt aangemoedigd... Onze organisatie 1.5kDUB zal aan deze editie niets verdienen en ontstaat uit solidair engagement: we verwachten hetzelfde van jullie.

Waarom dit goed doel?

Als lokaal initiatief is het belangrijk om andere lokale organisaties te steunen. Daarenboven beperkt armoede zich niet tot de daklozen in de straten van Brussel. Veel armoede blijft onder de radar, is anoniem en structureel van aard.
Als Halse organisatie geloven wij in de kracht van het lokale bestuur en de versterking van de gemeenschap door solidaire initiatieven!

Open Armen vzw

Open Armen is een vereniging waar armen het woord nemen in Halle die opkomt voor de belangen van mensen in armoede en hen vertegenwoordigt. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar versterken en samen naar oplossingen zoeken om armoede en sociale uitsluiting de wereld uit te helpen.

Met de ervaringen van mensen in armoede formuleren we suggesties aan het beleid hoe het beter kan.

Het hoofddoel van onze vereniging is de bestrijding van kansarmoede in al zijn vormen en facetten. De armoede ervaringen van de groep staan hierbij steeds centraal.

Onze vereniging is echter ook veel meer dan dat:
“Het is een thuis, een plek waar je altijd terecht kan. Een plaats waar je je verhaal kan doen, een luisterend oor vindt, je het gevoel krijgt dat je er niet alleen voor staat en er een nieuwe wereld voor je opengaat. Het is een uitweg uit je zorgen en ook een informatie bron waar het gevoel van onwetendheid stilaan verdwijnt.” – Vrijwilliger bij Open armen

Bekijk dit goed doel