12u Pianomarathon in Academie Wilrijk

Ten voordele van Muzass vzw

Concept: Een piano moet zo lang mogelijk ononderbroken bespeeld worden.
Mensen kunnen onze pianisten sponsoren voor een bedrag naar keuze. Wil je de actie steunen? Vul je naam en het gesponsorde bedrag in op het sponsorformulier van een deelnemende pianist.
De dag zelf kunnen liefhebbers van pianomuziek nog vrij binnenlopen en een vrije gift geven.

Iedere pianist - jong of iets minder jong, beginner of gevorderde of expert - kan zich opgeven als vrijwilliger om piano te spelen. Als je als pianist samen met andere muzikanten wil spelen kan dit ook.
Registreren als muzikant kan tot zondag 1 december 2019 via dit formulier: https://forms.gle/dBmnoFpTyeXzekkV7

We zorgen voor een aantal speelmomenten voor beginners en concerten door gevorderde of professionele pianisten. Het volledige programma van de pianomarathon wordt in de loop van de week van 2 december op de website van de pianomarathon gepubliceerd.

Waarom dit goed doel?

We steunen Muzass omwille van hun inclusieve filosofie. Muzass brengt mensen met en zonder beperking samen via muzieklessen en muzikale activiteiten. Zij maken de kloof die er soms is een beetje kleiner. Zij plaatsen mensen met een beperking niet in een aparte groep maar geven mensen met én zonder beperking kansen om elkaar te ontmoeten. Zij geven kinderen met een beperking kansen om deel te nemen aan muziekactiviteiten, sommige van deze kinderen kunnen quasi nergens anders terecht voor de vrijetijdsbesteding. Zij willen ook kansen bieden aan (jong)volwassenen met een kwetsbaarheid om mee te werken in het project en zo hun talenten in te zetten voor de samenleving. Iedereen hoort erbij, iedereen kan meedoen op eigen tempo en niveau. Via samen zingen en musiceren leren kinderen en jongeren dat anders zijn eigenlijk heel gewoon is, en dat iedereen wel eens naast de notenbalk danst, en dat is helemaal oké.

Muzass vzw

Door samen te zingen, musiceren en samen te werken, wil Muzass vzw duurzame en waardevolle bruggen bouwen tussen mensen met verschillende talenten, mogelijkheden en beperkingen. We geloven dat een open en inclusieve samenleving voor iedere mens een verrijking is.
Daarom organiseert Muzass vzw muzikale activiteiten, waaronder muzieklessen, waaraan kinderen, jongeren en volwassenen – met en zonder beperking – kunnen deelnemen. Hierbij staat samen musiceren en plezier beleven voorop.
Initiatiefnemers van Muzass vzw zijn personen met en zonder beperking die samen hun schouders zetten onder de werking. Bij Muzass kunnen mensen met een beperking hun talenten, competenties en zelfstandigheid ontwikkelen en inzetten voor de samenleving

Bekijk dit goed doel