1000 spietjes

Ten voordele van De Kier vzw


- Dit is het spietje: +/- 15cm x 5cm (dikte: 0 à 2,5cm) in recuperatiehout

- het is de bedoeling dat de spietjes op een of andere manier bewerkt worden door mensen die “de armoede uit de wereld weg willen”. Dit kan heel artistiek of heel eenvoudig zijn (enkele woorden, een bloemetje, een hartje, een handtekening). Elk spietje krijgt zo een persoonlijke touch.

- Die bewerking kan vooraf gebeurd zijn (via onze bemiddeling) of door de organisatie of haar klanten/leden zelf gebeuren. (Bij voorbeeld: je vraagt mensen een spietje te bewerken dat dan door een ander gekocht wordt).
- wij leveren jullie het aantal gevraagde (al of niet reeds bewerkte) spietjes + papieren zakjes + bijhorende infokaartjes.
- de verkoopprijs: vrije gift met € 5 als basisprijs. De ontvangen gelden worden integraal aan.

Waarom dit goed doel?

Het is een lokaal project die heel veel doet voor kwetsbare mensen. We zijn blij dat we deze organisatie kunnen helpen met de warmste week.

De Kier vzw

De Kier is een vereniging van gemotiveerde vrijwilligers, voor wie wakker ligt van kansarmoede. Omdat armoede niet over problemen, maar over mensen en kansen gaat, over de weg kwijt geraakt zijn, of gewoon heel veel pech hebben.
De deur staat bij ons steeds op een kier. Wij proberen te helpen, door te luisteren, een andere mogelijke weg te wijzen, en/of financieel/materieel te helpen. Onze financiële hulp gaat vooral naar gezondheid, onderwijs, voeding, huisvesting, kledij. In ons project 16+ helpen wij jongeren om hun studies op een haalbare manier te voltooien.
We gaan graag samen op weg, geven terug wat perspectief, helpen mensen de brug over naar morgen.
Zie: www.dekier.be

Bekijk dit goed doel