1000 km van Herselt

Ten voordele van Expertisecentrum dementie Tandem vzw

17u50 Verwelkoming door Schepen van Sport
18u Opening eet- en drankstandjes + start 1000km van Herselt
18u30 Start familiewandeling met zaklampen
19u Start natuurwandeling
21u Tussentijdse evaluatie
24u Afsluiten activiteiten

Waarom dit goed doel?

Het gemeentebestuur participeert mee in de organisatie.

Expertisecentrum dementie Tandem vzw

ECD Tandem is een regionaal expertisecentrum dementie binnen de zorgregio Turnhout. Onze taak bestaat erin om rechtstreeks en onrechtstreeks mensen met dementie en hun omgeving te ondersteunen. Een van onze doelstellingen kadert in het informeren over dementie, het sensibiliseren omtrent dementie en hiermee het taboe te helpen doorbreken. Via een warme week kunnen we een hart toegedragen aan alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks zorg dragen voor mensen met dementie.

Bekijk dit goed doel