° Wafels For Life °

Ten voordele van CKG Betlehem

Om kinderen die residentieel in de leefgroep van het CKG verblijven een zomerkamp te kunnen bieden.

Waarom dit goed doel?

Om de kinderen uit de leefgroep een fijn zomerkamp te kunnen bieden.

CKG Betlehem

Het CKG verleent zorg aan alle gezinnen met jonge kinderen tussen O en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren).
Er zijn ook kinderen die bij ons verblijven. Wij willen hen graag jaarlijks een vakantieweek vol leuke activiteiten gunnen.
We werken ook aan een nieuw co-housingproject waar we verblijf en ondersteuning bieden aan tienerouders om nadien samen met hun baby alleen te kunnen wonen. Hiervoor werken wij samen met andere organisaties.

Bekijk dit goed doel